Класирани ученици за участие в международна практика в град Фолиньо, държава Италия, по ЕРАЗЪМ+

фев. 16, 2024

Участие в международна практика в град Фолиньо, държава Италия, по Проект номер 2023-1-BG01-KA121-SCH-000127807, акредитация с № 2022-1-BG01-KA120-SCH-000093742 по програма „ЕРАЗЪМ+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност на граждани‘, сектор „Училищно образование“ и Споразумение № КА 121-SCH-93/14.09.2023 за отпускане на безвъзмездни средства.

Класирани ученици:

 • Александра Галинова – 95 т.
 • Мира Жостова 95 т.
 • Валери Калпачки90 т.
 • Божидар Илков 90 т.
 • Дара Зашева90 т.
 • Красимира Иванова90 т.
 • Габриела Иванова90 т.
 • Даная Светославова  – 86 т.
 • Максимилиан Георгиев85 т.
 • Даная Митева85 т.

Резерви:

 • Ивайла Андонова83 т.
 • Андрей Даскалов 80 т.

КОМИСИЯ:               Камелия Барутчиева

Теодора Христова                                    Виолина Стойнева