Открит урок по Български език и литература

фев. 1, 2024

📌Учениците от 7. „б“ и 7. „в“ клас изготвиха репортажи, в които отразиха актуални теми, вълнуващи училищната общност. За целта работиха в екипи, събираха и обработваха информация, интервюираха очевидци на събитията, написаха своите текстове, осъществиха звукозапис и монтаж на видеоклиповете, представиха най-сполучливите проекти в новинарска емисия.

👉Виж тук: https://www.youtube.com/playlist…

📌С това показаха, че са придобили умения да разпознават особеностите на медийните текстовете, да характеризират ситуацията на общуване в масовата комуникация, да търсят, извличат, подбират, анализират, синтезират информация при изпълнение на комуникативната задача, която им беше поставена от Десислава Александрова – учителят им по български език и литература.