ОТЧЕТНА СРЕЩА /мобилност с ученици, реализирана в периода 14.03. – 23.03.2024 г., Фолиньо, Италия/

май 15, 2024

ОТЧЕТНА СРЕЩА /мобилност с ученици, реализирана в периода 14.03. – 23.03.2024 г., Фолиньо, Италия/

ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“, КД1 „ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ ЗА ГРАЖДАНИ“,

СЕКТОР „УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОЕКТ 2023-1-BG01-KA121-SCH-000127807

В началото на провелата се на 26.04.2024 г. отчетна среща г-жа Милена Ковачева – директор на Второ основно училище „Димитър Благоев“, запозна присъстващите директори на учебни заведения в града, координатори на проекти по Програма Еразъм+, учители и журналисти с участието в Програмата – откога датира, колко проекти са реализирани в училището, какво предстои, какви цели и задачи ще се постигнат с изпълнението на Еразъм – плана през тази учебна година, който е част от спечелена Европейска Акредитация /2024 – 2027 г./

След това г-жа Камелия Барутчиева – координатор на проекта, презентира, стъпка по стъпка, реализирането на мобилността:

– основна цел – образователна реформа, която да отговаря на предизвикателствата на глобализиращия се свят;

– специфични цели – надграждане на знанията и уменията по английски език, за Зелената идея на Европа, за използване на ИТ за създаване на дигитална общност в класната стая и извън нея, за интеркултурно образование, за интернационализация на обучението.

– екип;

– целева група – процедура за подбор на ученици;

– процедура за подбор на ръководители на групата;

– мобилност – място на провеждане;

– работна програма:

▪Science Workshop – Giuseppe Piermarini School

▪Theatre workshop – Giuseppe Piermarini School

▪English Workshop – Giuseppe Piermarini School

▪New European Bauhaus Workshop

▪The Tradition Box Workshop

▪Memorywalk 360° Workshop

▪Designing Virtual Cities with Mozilla Hubs Workshop

-kултурна програма:

▪CREA Cultura фестивал

▪Посещение на град Асизи

– изходяща анкета за измерване на степента на удовлетвореност и ефективност от участието на учениците в мобилността;

– резултати от отчетите на учениците, участвали в мобилността.

Учениците разказаха на гостите много емоционално и с вдъхновение за участието си в обучителните дейности, провели се в град Фолиньо, Италия – как е протекло, какво са правили, какви знания и компетентности са придобили. Отчитат:

• Придобиване на нови ключови компетентности, свързани с инициативата на Европейската комисия за създаване на ново бъдеще.

• Подобряване на междукултурната компетентност.

• Развиване на умения за правене на 360° снимка и различните възможности за работа върху нея.

• Запознаване с виртуалната платформа Mozilla Hubs и онлайн редактора за 3D снимки Spoke.

• Надграждане на креативността в рамките на съвместни дейности.

• Изграждане на критично мислене и сътрудничество.

• Повишаване на чуждоезиковите умения по АЕ и комуникативните способности.

• Повишаване на мотивацията за учене.

По време на фестивала CREA Cultura във Фолиньо учениците бяха облечени в български народни носии, запознаха присъстващите с обичая Баба Марта – легендата за мартеницата, защо носим мартеници, кога ги сваляме, символиката на двата цвята. Подаряваха сувенири под формата на мартеници, специално изработени за това от клуб „Българче“ с ръководител г-жа Светла Борисова. Играха български народни танци, пяха химна на училището и „Хубава си, моя горо“, като на голям екран зад тях течеше видеото за училището ни и видеофилм за красотите на България. Това спомогна за интернационализацията на Второ основно училище „Димитър Благоев“ – Благоевград и на България.