Учителски колектив

Светла Борисова

Български език и литература

Главен учител в прогимназиален етап

Юлия Манасиева

Български език и литература

Десислава Александрова

Български език и литература

Красимира Аспарухова

Английски език

Камелия Барутчиева

Английски език

Теодора Христова

Английски език

Галя Коюмджиева

Математика

Гергана Минкова

Математика

Иванка Христова

Математика

Илиана Михалкова

Информационни технологии

Румен Мусов

Ръководител направление ИКТ

Кирилка Куртишева

Физика и астрономия, Човекът и природата

Борислав Смилянов

Музика

Диляна Цветанова

История и цивилизация

Катя Овнарска

Биология и здравно образование, Музика

Вяра Шумантова

География и икономика

Мария Тодорова

Изобразително изкуство

Георги Бойчев

Физическо възпитание и спорт

Георги Кордев

Физическо възпитание и спорт

Учители в начален етап

Ваня Георгиева

Виолина Стойнева

Главен учител в начален етап

Димитрина Качева

Дафинка Монева

Десислава Стоилова

Димитринка Андонова

Ива Петрова

Людмила Попова

Мария Ивайлова

Сашка Соколова

Снежанка Попдимитрова

Стефка Пачаръзова

Учители в групи за ЦОУД

Атанаска Митрева

Антоанета Ивановска

Георги Лунджов

Евелина Илиева

Ива Царевска

Кирил Стойнев

Лазарина Вагалинска

Мария Пулева

Рая Терзиева

Елисавета Димитрова

Логопед

Румяна Тошева

Ресурсен учител

Зорница Димитрова

Психолог