Материална база

Във Второ основно училище „Димитър Благоев“ се предоставя обучение на учениците в 19 стаи, оборудвани с компютри или лаптопи, мултимедии, интерактивни дисплеи.

Обособеният библиотечен кът по Националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ – модул „Библиотеките като образователна среда“ в училището се използва активно от учениците и учителите.

Изграденият високотехнологичен STEM образователен център с неговите четири зони (Практическа лаборатория, Виртуална STEM Lab, Makerspace и Общо пространство) допринася за осъществяваните високи резултати, получени на външното оценяване, и за успешно провеждане на интердисциплинарни открити уроци. Иновационният технологичен подход, въведен в училището, гарантира и успеха при дигитално честваните събития с образователен и възпитателен характер.

В училището има обособена Кетъринг зала за хранене.