История

второ оу „Димитър благоев“

Основано е през 1907 г. и се е наричало Горноджумайско основно училище

През учебната 1907/1908 г. в училището е имало забавачница с 30 ученици и 4 отделения. Горното наименование се запазва до 1911 г. През периода 1912-1919 г. названието на училището се изменя няколко пъти. То става “Основно смесено училище”, “Първоначално училище”, а през 1920 г. е преименувано на Първоначално училище ”Арсени Костенцев”. До Първата световна война се помещава в сграда до черквата /Първи квартал/, която не е пригодна за целта. По същото време сградата е служила и за клуб на офицерите. След войната училището са премества в сградата пред градската баня /сега хотел “Волга”/. Едни от първите учители са: Мане Мишев, Мария Измирлиева, Живко Големинов, Христо Елезов, Д. Атанасова и др.

През 1942 г. започва строежът на сегашната училищна сграда от немската строителна организация “Вианова Тот”. Сградата е завършена от български строители през 1945 г. Като учебно заведение се ползва от 1946 г., когато тук е настанена Горноджумайската смесена прогимназия “Кирил и Методий” с директор Благой Тишинов.

Към 1950 г.

В сградата се помещават Първо средно смесено училище и Второ средно смесено училище с ученици от І до ХІ клас. През 1958 г. единните училища се ликвидират и тук провеждат занятия Първо основно училище “Кирил и Методий”- наследник на бившата Горноджумайска прогимназия, и Второ основно училище “Димитър Благоев” с директор Лидия Цветкова. Второ основно училище е наследник на Второ смесено училище. След преименуването на града от Горна Джумая на Благоевград – 1950 г., се преименува и училището с името на Димитър Благоев

  • През 1961 г. Първо основно училище е настанено в новопостроена училищна сграда, а в нашата сграда остават да водят занятия Второ основно училище “Димитър Благоев” и Сборна политехническа гимназия “Димитър Ацев”.
  • През 2016 г. училището получава приза „Училище на годината“.
  • През учебната 2019/2020 година Второ основно училище „Димитър Благоев“ придобива статут на ИНОВАТИВНО училище.
  • През 2021/2022 учебна година се изгради на модерен STEM център за природни науки, изследвания и иновации.

Днес за обучението и възпитанието на учениците се грижат 46 учители и педагогически специалисти, 2-ма от които със защитена І професионална квалификационна степен, 11 с ІІ професионална квалификационна степен, 10 с ІІІ професионална квалификационна степен, 8 с ІV професионална квалификационна степен и 4 с V професионална квалификационна степен. В училището се обучават 529 ученици в общо 21 паралелки, от които 12 в начален етап, 9 в прогимназиален. Осигурени са 9 групи за целодневно обучение в начален етап, психолог, ресурсен учител и логопед. За учебната 2023/2024 година се работи в 18 групи за занимания по интереси, които обхващат разностранните интереси и дарования на учениците. Високите успехи на национално външно оценяване свидетелстват за качество на образованието, за успешна системна работа на преподавателите. Учениците заемат призови места на общински, областни, национални и международни олимпиади, състезания и конкурси. През времето на своето съществуване Второ основно училище „Димитър Благоев“ е огнище на просветата и културата, където стотици учители са отдавали и продължават да отдават своите знания и опит на поколения възпитаници.