Графици

За учебната 2023/2024 година

Начало на І-ви учебен срок: 15.09.2023 г.

Дневно разписание

Седмична програма за 1-ви срок

ВАКАНЦИИ

ЕСЕННА – 28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. /вкл./
КОЛЕДНА – 23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. /вкл./
МЕЖДУСРОЧНА – 03.02.2024 – 05.02.2024 г. /вкл./
ПРОЛЕТНА – 30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. /вкл./

Неучебни дни

17.05.2024 г. – ДЗИ по БЕЛ
20.05.2024 г. – втори ДЗИ
19.06.2024 г. – НВО по БЕЛ в края на VII
21.06.2024 г. – НВО по математика в края на VII

График на учебните часовете за I-ри срок

1.-2. клас
ПЪРВА СМЯНА
І час: 8:00 ч. – 8:35 ч.
ІІ час: 8:50 ч. – 9:25 ч.
/голямо междучасие/
ІІІ час: 9:50 ч. – 10:25 ч.
ІV час: 10:40 ч. – 11:15 ч.
V час: 11:30 ч. – 12:05 ч.
3.-4. клас
ПЪРВА СМЯНА
І час: 8:00 ч. – 8:40 ч.
ІІ час: 8:50 ч. – 9:30 ч.
ІІІ час: 9:40 ч. – 10:20 ч.
/голямо междучасие/
ІV час: 10:40 ч. – 11:20 ч.
V час: 11:30 ч. – 12:10 ч.
VІ час: 12:20 ч. – 13:00 ч.
5.-7. клас
ВТОРА СМЯНА
І час: 13:30 ч. – 14:10 ч.
ІІ час: 14:20 ч. – 15:00 ч.
ІІІ час: 15:10 ч. – 15:50 ч.
/голямо междучасие/
ІV час: 16:10 ч. – 16:50 ч.
V час: 17:00 ч. – 17:40 ч.
VІ час: 17:45 ч. – 18:25 ч.
VII час:
18:30 ч. – 19:10 ч.