Графици

За учебната 2023/2024 година

Начало на І-ви учебен срок: 15.09.2023 г.

Дневно разписание

Седмична програма за 2-ри срок

ВАКАНЦИИ

ЕСЕННА – 28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. /вкл./
КОЛЕДНА – 23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. /вкл./
МЕЖДУСРОЧНА – 03.02.2024 – 05.02.2024 г. /вкл./
ПРОЛЕТНА – 30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. /вкл./

Неучебни дни

17.05.2024 г. – ДЗИ по БЕЛ
20.05.2024 г. – втори ДЗИ
19.06.2024 г. – НВО по БЕЛ в края на VII
21.06.2024 г. – НВО по математика в края на VII

График на учебните часовете за II-ри срок

1.-2. клас
ПЪРВА СМЯНА
І час: 8:15 ч. – 8:50 ч.
ІІ час: 9:00 ч. – 9:35 ч.
/голямо междучасие/
ІІІ час: 10:00 ч. – 10:35 ч.
ІV час: 10:45 ч. – 11:20 ч.
V час: 11:30 ч. – 12:05 ч.

 

3.-4. клас
ПЪРВА СМЯНА

І час:

13:30 ч. – 14:10 ч.

ІІ час:

14:20 ч. – 15:00 ч.

ІІІ час:

15:10 ч. – 15:50 ч.

/голямо междучасие/

ІV час:

16:10 ч. – 16:50 ч.

V час:

16:55 ч. – 17:35 ч.

VІ час:

17:40 ч. – 18:20 ч.

 

5.-7. клас
ВТОРА СМЯНА

І час:

07:30 ч. – 08:10 ч.

ІІ час:

08:20 ч. – 09:00 ч.

ІІІ час:

09:10 ч. – 09:50 ч.

/голямо междучасие/

ІV час:

10:10 ч. – 10:50 ч.

V час:

11:00 ч. – 11:40 ч.

VІ час:

11:45 ч. – 12:25 ч.

VІI час:       12:30 ч. – 13:10 ч.