Иновации в часовете по човекът и природата и информационни технологии

В изпълнение на плана за иновации в часовете по човекът и природата и информационни технологии в 6.в клас се провежда електронно тестово изпитване. Учениците решават електронен тест, създаден в платформата Microsoft Office 365.

Умения

Публикувано на

октомври 11, 2023