Международен ден без тютюнопушене

Международен ден без тютюнопушене

На 16 ноември учениците от 7. а клас заедно с част от учителите си се включиха в националната кампания за отбелязване на Международния ден без тютюнопушене с мотото „Да спечелим заедно! Един месец без...
116 години от рождението на писателката Астрид Линдгрен

116 години от рождението на писателката Астрид Линдгрен

С непослушните истории на един любим детски герой – Пипи Дългото чорапче, ученици почетоха 116 години от рождението на писателката Астрид Линдгрен и отбелязаха в аванс Деня на четенето, който за първи път ще се чества у нас на 17 ноември. Децата от втори „в“...
Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на...